Gry Nintendo Wii

Wii Super Mario Galaxy Select

Wii Super Mario Galaxy Select
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena: 88,19 PLN 71,70 PLN netto
Producent: Nintendo
EAN: 0045496400538
Status: wysyłka w 24h wysyłka w 24h
Wysyłka: 12,99 PLN (przedpłata) 15,99 PLN (pobranie)
Opis
Knírkatý instalatér Mario a pùvabná princezna Peach v tomto velkolepém dobrodružství opustí relativní bezpeèí Houbového Království a vydají se vstøíc nekoneèným vesmírným dálavám! Kromì neodmyslitelných více èi ménì tradièních nepøátel tak budou èelit mnoha nevšedním nástrahám: napøíklad promìnlivé gravitaci.Nejslavnìjšího hrdinu ze stáje Nintenda èeká zcela zásadní krok. Jeho nejnovìjší dobrodružství se bude odehrávat daleko za branami Houbového království a to v nekoneèných dálavách nevyzpytatelného vesmíru! Malý krùèek pro samotného Maria, ale obrovský skok pro hráèskou veøejnost! V tomto pozoruhodném titulu bude efektnì zkombinován potenciál, který skýtá kombinace bezdrátového Wii ovladaèe vybaveného senzorem pohybu spolu s rozšiøujícím „nunchaku“ modulem. Vesmírná galaxie je zárukou dostateènì variabilního prostøedí a jedním ze zásadních herních aspektù bude rozdílná gravitace. Ke klasickému poskakování pøibude množství zcela nových pohybù a obecnì se mùžeme tìšit na poutavou akci, u níž nebudou zahálet ani mozkové buòky.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy