Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Świat-Zabawek.pl

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego swiat-zabawek.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod swiat-zabawek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hegemonia Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Usługobiorca/Kupujący/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna kwota składanego zamówienia nie jest określona

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, swiat-zabawek.pl

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu swiat-zabawek.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Sklep internetowy, działający pod swiat-zabawek.pl, prowadzony jest przez

Hegemonia Sp. z o.o.

Biegańskiego 10/26

80-807 Gdańsk

NIP: 583-323-96-73

REGON: 366959756

KRS: 0000671168

Numer konta bankowego:

MULTIBANK PL 06 1140 2004 0000 3102 7768 5598

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Sklepu

- komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.

- przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.

- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

4. Składanie zamówień w sklepie - zawarcie umowy

Rejestracja w sklepie

Zamówienia mogą być składane na dwa sposoby: z rejestracją lub bez rejestracji.

Opcja bez rejestracji polega na podaniu w formularzu danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

-imię i nazwisko,

-adres pocztowego,

-numer telefonu

-adres e-mail.

Rejestracja polega na założeniu konta poprzez podanie w formularzu:

-imię i nazwisko,

-adres pocztowego,

-numer telefonu,

-adres e-mail,

- hasło.

W przypadku Klienta zarejestrowanego posiadającego konto (będącego użytkownikiem) wymagane jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w domenie  http://www.swiat-zabawek.pl/,

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.

Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, którą zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów/usług Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie „Złóż zamówienie”.

Formularz składania zamówienia złożony jest z formularzy składowych, służących do określenia:

·         formy przesyłki ( pobranie, przedpłata, odbiór osobisty),

·         formy płatności (przelew dowolny, gotówka przy odbiorze),

·         danych zamawiającego (imię, nazwisko, e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon),

·         uwag dot. Zamówienia – w tej formatce kupujący ma możliwość naniesienia dodatkowych uwag związanych z zamówieniem np. wyboru koloru produktu

Zamówiony towar będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z wypełnionym formularzem „dane zamawiającego”.

W przypadku wysyłki zamówienia pod inny adres konieczne jest zaznaczenie opcji „Wysyłka zamówienia pod inny adres” oraz wypełnienie formularza danych.

Po zakończeniu procedury składania zamówienia system generuje automatycznie wiadomość zwrotną do Klienta z informacją o złożonym zamówieniu, gdzie podany zostanie wygenerowany numer zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma e-maila z treścią swojego zamówienia - oznacza to, że podany przez Klienta e-mail był błędnie wpisany lub zamówienie nie zostało prawidłowo złożone.

W takim Kupujący powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo sklep@swiat-zabawek.pl lub telefonicznie 0 663 911 999 w celu uzyskania pomocy w prawidłowym złożeniu zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący zakończył procedurę składania zamówienia i stwierdził, że zamówienie wymaga korekty w szczególności z powodu podania niewłaściwej liczby sztuk produktu, rodzaju produktu, błędnego adresu dostawy, rezygnacji z zamówienia itp. Kupujący niezwłocznie informuje o tym Sklep telefonicznie 0 663 911 999 lub mailowo sklep@swiat-zabawek.pl. W przypadku, gdy zamówienie jest w statusie przyjęte do realizacji możliwa jest jeszcze korekta ww. zamówienia przed wysłaniem do Kupującego.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji.

W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie, wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o ty niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

W przypadku przedpłaty klient realizuje płatność na podane konto dopiero w momencie otrzymania maila „zamówienie w realizacji”

Kupujący ma prawo dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu jej przez przewoźnika i w przypadku uszkodzeń może żądać sporządzenia protokołu lub żądać odmowy przyjęcia, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sklep.

5. Wysyłki/dostawy zamówień

Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony termin wysyłki (od 3 do 7 dni roboczych), który liczymy od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z terminów wysyłki. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Termin wysyłki podajemy w dniach roboczych. Przykładowo, jeżeli w poniedziałek wpłynie do nas zamówienie o trzydniowym terminie wysyłki, to wyślemy je najpóźniej w czwartek. Gdyby takie samo zamówienie wpłynęło do nas w środę, to najpóźniejszy termin wysyłki będzie przypadał w następny poniedziałek. W tym przykładzie założyliśmy, że w tygodniu nie było dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 15, jego realizacja rozpoczyna się dnia następnego.

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla przesyłek na terenie Polski czas dostawy dla firm kurierskich jest to zwykle 1-2 dni roboczych. W przypadku dostaw do krajów Unii Europejskiej czas dostawy zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych.

Na życzenie klienta zamówiony towar, można także odebrać w naszym punkcie odbioru osobistego. Punkty odbioru zlokalizowany jest w Gdańsku przy. Ul. Biegańskiego 10/26. Przesyłki są przewożone z magazynu do punktu odbioru. Czas dostawy przesyłki z magazynu do punktu odbioru wynosi zazwyczaj 2 dni robocze.

Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

6. Koszty transportu/ płatności

Koszty transportu pokrywa Zamawiający, wyliczenie kosztu odbywa się automatycznie poprzez system i widoczne jest w chwili składania zamówienia.

W przypadku paczek nie gabarytowych koszty ustalane są indywidualnie przed realizacja zamówienia.

W przypadku usługi paczkomaty maksymalny wymiar towaru miesczącego się w paczkomacie to 41 cm x 38 cm x 64 cm . Jeżeli dojdzie do przekroczenia wymiarów brutto sklep doliczy różnicę pomiędzy kosztem wysyłki paczkomatem a kurierem.

W przypadku odbiorów osobistych kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

Płatności za zamówione artykuły można dokonać

Przelewem po przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie otrzymanego e-mailem potwierdzenia sumy zamówienia wraz z kosztami transportu, (w przypadku braku Państwa wpłaty do 3 dni od chwili złożenia zamówienia - pracownik sklepu kontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia wpłaty). W przypadku braku wpłaty w trzecim dniu roboczym po złożeniu zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Sklep dokonuje zwrotów za niezrealizowane, a opłacone przez Klienta towary w przeciągu 7 dni – dotyczy to wpłat dokonanych przez klienta przed przyjęciem zamówienia do realizacji w przypadku, gdy zamówienie  nie będzie mogło być zrealizowane z przyczyn takich jak:  braku asortymentu w magazynie i w rezultacie zamówienie zostanie odrzucone przez Sklep.

Gotówką u kuriera - pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłki do klientów pobiera kwotę wskazaną w liście przewozowym Państwa paczki.

Gotówka w punkcie odbioru osobistego – w przypadku gdy klient wybrał opcję „odbiór osobisty” płatność realizowana jest bezpośrednio u Sprzedawcy w punkcie odbioru osobistego.

7. Odbiór towaru

Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera klient ma prawo sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, a klient nie poinformuje sprzedawcy o przedłużeniu terminu odbioru -zamówienie zostaje anulowane.

8. Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi -  od dnia jej zawarcia.

Do zachowania terminu  o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

- adres e-mailowy Sprzedawcy  sklep@swiat-zabawek.pl  lub

- adres korespondencyjny : Świat-zabawek.pl  ul. Kilińskiego 4 (poziom +1) 80-452 Gdańsk

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy odesłać  na adres: Świat-zabawek.pl  ul. Kilińskiego 4 (poziom +1) 80-452 Gdańsk

Koszt  odesłania Towaru pokrywa konsument

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów realizowanych w sklepie stacjonarnym.

9. Reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski oraz UE. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Czas trwania gwarancji i szczegółowe jej warunki określone są przez producenta w karcie gwarancyjnej. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru  z umową określony jest  ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Celem skorzystania z prawa do reklamacjio której mowa w pkt. 1 należy wysłać na adres e-mailowy sklep@swiat-zabawek.pl

bądź korespondencyjny Świat-zabawek.pl  ul. Kilińskiego 4 (poziom +1) 80-452 Gdańsk

zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.

W zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

- opis niezgodności

- żądanie nieodpłatnej naprawy bądź wymiany Towaru na nowy

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Świat-zabawek.pl  ul. Kilińskiego 4 (poziom +1) 80-452 Gdańsk

Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Świat-zabawek.pl  ul. Kilińskiego 4 (poziom +1) 80-452 Gdańsk, mailowo pod adres  sklep@swiat-zabawek.pl, telefonicznie 0 663 911 999  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Hegemonia Sp. z o.o. ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłania Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres Usługobiorcy.

11. Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego konta.

Sklep może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć kontoklienta w przypadku, gdy:

·         Dostarcza treści o charakterze bezprawnym,

·         Podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.

12. Ochrona danych osobowych

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Hegemonia Sp. z o.o.  ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk właściciela sklepu internetowego www.swiat-zabawek.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2002 r. nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Dane nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom nieuprawnionym do dysponowania nimi. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.